Idrettspark

Skedsmokorset idrettsparks skjebne avgjøres i mars!

Skedsmokorset Skedsmokorset er Lillestrøm kommunes største tettsted, men har dessverre et idrettsanlegg som har forfalt og ikke står i stil med verken dette, antallet medlemmer i idrettslagene eller brukerne av anlegget.
Dette har skapt en fortvilet situasjon i mange år, og i 2018, etter lang tids utredning og flere alternativer, ble det i gamle Skedsmo kommune bestemt at et nytt idrettsanlegg skulle ligge på Fribergjordet i tillegg til nåværende lokalisering. Området ble derav regulert til dette formålet i Kommuneplanen.
Men til stor frustrasjon for barn, foreldre og innbyggerne på Skedsmokorset så har tiden gått, og ingen ting har tilsynelatende skjedd – før nå!
Mulighetsstudie
I forbindelse med planleggingen av et nytt idrettsanlegg er det utarbeidet en mulighetsstudie som beskriver fire forskjellige løsningsforslag for hvordan idrettsanlegget skal møte idrettens behov og kunne gi plass til fotballbaner og hall, ishall, multibygg for dans, kampsport og turn, publikumsfasiliteter og områder for egenorganisert aktivitet og rekreasjon. I tillegg skal adkomst, nødvendige trafikkarealer, gang-/sykkelveier og grøntstruktur i planområdet også med.
Kommunedirektøren har nå lagt fram en sak for kommunestyret med en anbefaling og prioritering for hvordan idrettsanlegget bør se ut og organiseres. Skedsmo Arbeiderlag mener kommunedirektøren har laget en meget god sak og anbefalt det beste forslaget for å ivareta idretten og utviklingen av Skedsmokorset som sted. Dette gjenspeiles av at kommunedirektørens forslag i tillegg støttes av Idrettsrådet i Lillestrøm kommune, Skedsmo fotballklubb og Skedsmo ishockeyklubb.
Forslaget samler fotballaktiviteten og idrettshall på Fribergjordet, mens ishall med to baner og utvendig isflate samt barnehage får plass der ishallen er lokalisert i dag.
Saken hvor dette avgjøres skal behandles i kommunestyret i mars. Følg derfor med – og benytt deres påvirkningskraft overfor partiene i kommunestyret.
Omkamp
Tidligere i denne kommunestyreperioden har MDG, Sp og SV i Lillestrøm kommune gått imot å realisere planen om nytt idrettsanlegg. De ønsker omkamp om vedtaket fra Skedsmo kommune, og skaper derfor usikkerhet for idretten og en videre utvikling av kommunens største tettsted. Vi i Skedsmo Arbeiderlag er glade for kommunedirektørens forslag til vedtak og for at vi på tampen av denne kommunestyreperioden endelig kan komme videre med å realisere et etterlengtet idrettsanlegg på Skedsmokorset. I tillegg vil et vedtak slik kommunedirektøren foreslår tilfredsstille behovet for barnehager sentralt på Skedsmokorset, ved at det kan bygges en ny barnehage til erstatning for de to fullstendig nedslitte barnehagene Åsenhagen og Korshagen barnehager.
Sannhetens øyeblikk
De siste fire årene har Skedsmokorset blitt ett av kommunens prioriterte tettsteder, men områdeplanen for Skedsmokorset Øst er enda ikke lagt fram. Kommunedirektøren har nå fulgt opp i forhold til idretten og nå er det opp til de politiske partiene i kommunen. Sannhetens øyeblikk er kommet og vi får nå se hvilke partier som støtter opp og har ambisjoner om en positiv utvikling for Skedsmokorset. Det er bra at dette skjer i forkant av kommunestyrevalget til høsten – fortsettelse følger!
Perica Maksimovic, leder i Skedsmo Arbeiderlag

Del artikkel