Våre Medlemmer

Våre medlemmer

Det er til sammen 82 medlemslag og -foreninger i Skedsmo Kulturforum. 
Her finner du muligheter for å bli med i mange ulike aktiviteter for voksne, ungdom, barn og eldre.
Klikk på navnene for nærmere informasjon om laget/ foreningen – Kanskje du finner din fremtidige fritidsaktivitet her?

Vi oppfordrer øvrige lag og foreninger med tilknytning til Skedsmokorset og omegn å melde seg inn og bli med i vår felles satsning på Skedsmokorset.til sammen 

DES-klubben i Skedsmo er en organisasjon som arbeider for å skaffe godt voksne mennesker en trygg, funksjonell og kvalitetsmessig god bolig beliggende nær butikker og sentrale strøk i kommunen. Vi har frem til i dag bygget 3 borettslag, Husebylia BL med 39 leiligheter, Grevligen BL med 31 leiligheter, begge på Skedsmokorset. Medlemskap kan tegnes fra fylte 40 år, bolig kan tildeles fra fylte 55 år.

Engelia og Løkendalen er et boområde rett sør for Skedsmo kirke. Det består av 104 boenheter, en blanding av eneboliger og rekkehus. De første boligene ble bygget i 1996/1997, og feltet var ferdig utbygget i ca. 2002. Som andre nye boligfelt er også Engelia og Løkendalen preget av at det primært er småbarnsfamilier som etablerer seg her. Boområdet ligger fint til mot sør-vest, og forholdene er lagt godt til rette for uteaktivitet med flere friområder/lekeplasser som alle beboere kan benytte.

Vi er en ideell frittstående organisasjon som arbeider for utvikling og gjennomføring av sosiale og kulturelle arrangement til nytte og glede for lokalmiljøet. vi søker engasjerende samarbeid med lokale band, artister, organisasjoner og bedrifter. Det er vi som arrangerer den årlige høstrocken Huseby Harvest på Huseby Gård. En suksess i 2007 med fullt hus og stormende jubel til tonene av 4 band. Vi trenger flere ildsjeler.


Les mer

Hjelpende Hender er en frivillig organisasjon som siden 2012 har drevet veldedighet på Romerike, med lokaler og base i Lillestrøm kommune. HH er både politisk og religiøst uavhengig og er driftet av familie og ildsjeler.


Les mer

Huseby 4H er en org. for ungdom mellom 9 og 18 år.
Flere ganger i året drar vi på kurs og leirer for å treffe andre 4Here.
Alle 4Herne velger et prosjekt som de jobber med gjennom året og stiller ut på høstfesten.
Det kan være friluftsliv, fiske, kanin, foto, baking m.m.
Kan dette være noe for deg, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.


Ls mer

Huseby Familieteater ble etablert på Skedsmokorset
13. februar 2007 som et supplement til Skedsmo Amatørteater. Familieteateret skal være et flergenerasjonsteater med tilbud til alle aldersgrupper. Huseby Familieteater skal være et sted for mange aktiviteter: Dramagrupper, revy, skriveverksted, vise- og lyrikkgruppe, kanskje også dukketeater – mulighetene er mange. Har du lyst til å være med så ta kontakt.


Les mer

Kreftforeningen Skedsmokorset holder temakafe for kreftpasienter og pårørende i Bestyrerboligen på Huseby Gård annenhver mandag.

Temakafe er ett møtested for kreftpasienter, pårørende og etterlatte. Her tar vi opp ulike emner som deltakerne ønsker. Vi har fokus på mestring, humor, kulturelle innslag, den gode dialogen, aktiviteter, kaffehygge og fagtema. Her vil du møte likesinnede og fagfolk.

Enkel servering. Tilbudet er gratis.


Les mer

Vi tror at Bibelen er Guds ord, pålitelig, nødvendig, og tilstrekkelig for åndelig- moralsk liv. Ved tro på Jesus som frelser og herre, omvendelse, bekjennelse av troen og dåp – slik blir en lagt til Jesu menighet og blir hans disippel. Rettesnor for menighetens tilbedelse og oppgaver er Det nye testamentet. Du er velkommen til oss søndager kl. 10,30 til bibelstudium og gudstjeneste i Bestyrerboligen, Huseby Gård.


Les mer

Leikarringen Peer Gynt er enn gruppe folkedansere fra Skedsmo som har som formål å ta vare på gamle tradisjoner innen norsk kulturliv, spesielt folkeviseleik og folkemusikk, og om mulig gjøre dette tilgjengelig for andre.
Vi tar gjerne imot flere med samme interesse. Kunne du tenke deg å bli med.
Du er hjertelig velkommen til oss du også.


Les mer

Politisk parti i Lillestrøm kommune.

Se kontaktinformasjonen for informasjon


Les mer

Skedsmo har et rikt og spennende kulturliv, hvor bærebjelken er det arbeidet som legges ned av samfunnsengasjerte mennesker i frivillige organisasjoner og foreninger. Som parti er Venstre opptatt av at kommunen støtter opp under dette engasjementet ved å spille en aktiv tilretteleggerrolle. Venstre har åpent medlemsmøte på Rådhuset i Lillestrøm én gang i måneden. Du kan lese mer om oss på våre hjemmesider.


Les mer

Er et redskap for folk i Skedsmo som ønsker mer lokalt demokrati, bevaring av natur og miljø samt et levende og mangfoldig kulturliv. Vi synes selv at vi har et hyggelig lag med morsomme og allsidige diskusjoner. Ta kontakt dersom du har lyst til å bli med.


Les mer

Det er Lions mål å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hoveddelen av vårt engasjement skjer i nærmiljøet. Vi ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig. Arbeid med de unge er et prioritert område, spesielt på holdningsskapende arbeid og aktiviteter. Det er også Lions mål å gi medlemmene en meningsfylt fritid, sosialt samvær, vennskap og mulighet til egenutvikling. Se våre hjemmesider.


Les mer

Vi er svært aktiv, spesielt hva festlige tilstelninger angår. Men også en rekke kulturaktiviteter står på programmet. I 1982 ble sangkoret “Nordklang” stiftet. Foruten de festpregede medlemsmøtene med kveiteaften som det store høydepunkt, arrangerer også laget turer og utflukter. Våren 2008 gikk turen til Roma, hvor 50 medlemmer deltok i et vellykket arrangement. Nord-Norgelaget har alltid hatt et godt dansemiljø.


Les mer

I Oslo Esperantoklubb bruker vi det internasjonale språket esperanto når vi har kontakt med folk i andre land. Esperanto er lett å lære og greit å bruke, fordi det er enkelt og regelmessig. Og fordi det ikke er morsmål i noe område, møtes alle på like fot. Det finnes oversatt og original litteratur, det er kontaktadresser i over 100 land, og det foregår kongresser og festivaler rundt om i verden.


Les mer

Oslo & Akershus Kaninavlsforening har sin “base” i Oslo-området, samt på Nedre Romerike.  Foreningen er naturligvis åpen for medlemmer i hele Oslo- og Akershusregionen,
Som medlem mottar du ca. 10 nummer av NKF’s medlemsblad i året, samt at du kan delta på alle åpne utstillinger. Du er velkommen til oss.

Etter at det har vært særdeles stor pågang til oss har vi nå startet ny avdeling på Skedsmokorset. Formålet er å høyne livskvaliteten til eldre ved å tilby foredrag, kurs i diverse emner og sosialt samvær. Møtested vil være storsalen på Samfunnshuset.


Les mer

Sangkoret har de siste årene hatt en stor tilvekst og teller i dag rundt 100 sangglade kvinner og menn. Repertoaret har spent over flere musikksjangere; Evert Taube, Alf Prøysen, Mikis Teodorakis, Gabriel Faurés Rekviem samt utdrag fra kjente musikaler som «Les Misérables», «Mamma Mia» (ABBA) og «Phantom of the opera». Koret har i mange år sunget julen inn i Skedsmo kirke. Dirigent Guri Underdal, har dirigert koret siden 1988.


Les mer

Filosofi og kristendom, likhet og kontrast.  – Om tro, tvil, viten og ønsketenkning.  – Gudstro – agnostisisme, ateisme; begrunnelse? konsekvens?  – Buddhisme, kristendom og islam; deres grunntrekk og sannhetskrav.  – Livssynet;- selvbestemt? popularitetsbestemt? sann-hetsbestemt? Dette er emner for oppstart høsten 2008. Møtested blir i Bestyrerboligen på Huseby Gård.

Riislia Huseierforening er en frivilling sammenslutning av huseierne på Riis Terrasse, Kjeller.
Formålet er å ivareta felles interesser i tilknytning til alle eiendommene og fellesarealene og å fordele felles utgifter på huseierne.

Romerike Sopp- og Nyttevekstforening dekker alle kommunene på hele Romerike og har 150 medlemmer. Vi forsøker gjennom opplysningsarbeid og ved å arrangere kurs, turer og kontroller å påvirke mennesker, både unge og eldre, til å være med på å bevare det biologiske mangfoldet i naturen vår. Vi syns det er viktig å fokusere på bl.a. gleden ved å være ute i skog og mark, hvilke gratis ressurser vår natur har å by på.


Les mer

Foreldredrevet meget populært teater som har 2 forestillinger pr. år på Skedsmokorset og Lillestrøm. Barne og ungdomsgruppe. Obligatorisk med deltagelse fra foresatte innen kulissebygging, sminke, scenografi, markedsføring etc. Nedre aldersgrense for opptak er 10 år. Kan settes på venteliste fra 8 år.


Les mer

Vi arbeider for å skape et lokalt miljø for blues. Klubben arrangerer konserter med kjente bluesartister fra inn og utland. Vårt faste konsertsted er Kulturpuben Gamle Lillestrøm. Vi ble i 2007 kåret til landets 2. beste konsertarrangør. Vi arrangerer også ettermiddagsblues på lørdager. Dette arrangementet er blitt svært populært og er meget godt besøkt.


Les mer

SBK er et lokallag av Norges Bygdekvinnelag. Vi ønsker å være et lag for kvinner som er engasjert i lokalmiljøet sitt og samfunnsmessige spørsmål som berører bygdefolket generelt og kvinner spesielt. SBK holder normalt våre møter i Velferdsrommet på Skedsmotun den siste torsdagen i vintermånedene. I tillegg til dette driver vi en betydelig studieaktivitet.


Les mer

Vi avholder flere turneringer og arrangement i løpet av året, som Tærud cup, Kiwi Grønn cup, Fargerik Fotball, Små Føtter, Den store Jentedagen, 6års cup og fotballskoler. Vi er en av Norges største breddeklubber med over 100 påmeldte lag i seriespill. Vi ønsker å ha til tilbud til alle som har lyst til å spille fotball og være med i et godt sosialt miljø. Vi jobber aktivt med å skape gode holdninger.


Les mer

Skedsmo hagelag er tilknyttet Det norsk hageselskap og har ca 200 medlemmer. Våre møter foregår på Sten menighetshus og er åpne for alle. Temaer om spesielle planter eller annet som medlemmene ønsker. Studieringer og planteloppemarked hvert år. Utlån av jordfreser, kompostkvern og urte-/sopptørker. Bibliotek med bøker, videoer og CD-er som lånes ut på møtene.


Les mer

Tærudhallen er vår hjemmearena. Vårt sportslige mål er å kunne gi et tilbud til både bredde og topp.


Les mer

Vi har over 600 medlemmer, hvorav 200 er aktive fordelt på lag fra 7 – 15 år, Juniorlag samt et A-lag i 2. divisjon. Klubben arrangerer skøyte- og ishockeyskole for barn i alderen 4 – 12 år to ganger i året, oktober-desember og januar-mars. Vi deltar i Timeout-prosjektet som drives av NIF og Norges Olympiske Komité i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet. Åpen hall hver fredag og søndag. Velkommen til oss.


Les mer

Skedsmo Janitsjarorkester ble startet i 1972 og har nå 50 medlemmer fra 15-70 år. Vi er en humørfylt gjeng som trives med å spille mange ulike typer musikk og som gjerne prøver oss på nye utfordringer. Av faste prosjekter de siste årene kan vi nevne høstkonsert, julekonsert, Akershusmesterskapet, NM og 17 mai. Både i 2005 og 2007 vant vi 4 divisjon i Norgesmesterskapet.


Les mer

Stiftet i 1989, og har siden den gang vært knyttet til Skedsmo kirke. Koret synger et variert a-capella-repertoir; fra kirkemusikk til folkeviser. Foruten å medvirke i Skedsmo kirke ved gudstjenester og andre kirkemusikalske arrangementer, har kammerkoret profilert seg gjennom konserter i mange deler av kulturlivet på Romerike. Vi er i dag 21sangere og ønsker oss flere. Er du interessert, ta kontakt med oss.


Les mer

I tillegg til gudstjenester, o.l. i Skedsmo kirke har vi fire kor, Skedsmokorset barnegospel, Miniklang, Skedsmo Voices og Skedsmo kammerkor. Disse er jevnlig med på gudstjenester og andre konserter. Vi har et nyoppstartet tilbud til ungdom, som møtes til Ungdomstreff på Sten menighetshus, siste søndagen i måneden. Vi har et prosjekt i Trosopplæring, med tilbud til barn fra 0 – 4 år og for 11-åringer.


Les mer

Vi er en aktiv og ung rotaryklubb med 31 medlemmer som møtes hver tirsdag. Rotary er en serviceorganisasjon med yrkesorientert medlemskap. Vi er aktive lokalt og internasjonalt.
Det er i dag rotaryklubber i mer enn 200 land med totalt 1,2 millioner medlemmer.
Ta gjerne kontakt med oss eller besøk oss på vår hjemmeside.


Les mer

Skedsmo Pensjonistforening er tilsluttet Norsk Pensjonistforbund, og består av pensjonister bosatt i og omkring Skedsmokorset. Foreningens primære formål er å bearbeide – og ivareta – pensjonisters (eldres) helsemessige og kulturelle interesser. Det avholdes medlemsmøte en gang pr. måned (ikke juni – august). Det arrangeres underholdning av kulturell/aktuell interesse i hvert medlemsmøte.


Les mer

Tilbyr hyggelige utleielokaler tilrettelagt for selskaper, møter og kulturarrangementer for privatpersoner, lag og foreninger/ organisasjoner og bedrifter. Vår storsal med uttrekkbart amfi er et naturlig valg ved fremføring av teaterforestillinger, konserter og foredrag på Skedsmokorset og tar opptil 320 personer. Vi disponerer alt nødvendig teknisk utstyr for gjennomføring av arrangementer innen AV-, lys- og lydutstyr.”


Les mer

Vi sørger for lysløypa og kjører løypenettet om vinteren slik at du kommer deg ut i marka både sommer og vinter. Vi holder også løypenettet til Ringdalshytta og sørger for at du får bl.a. vafler og kaffe når du kommer dit. Se våre hjemmesider for åpningstider. Vi har et allsidig tilbud til barn og unge og arrangerer skirenn for barn opptil 17 år. Kontakt oss for medlemskap du også.


Les mer

Skedsmo Skolekorps er et av landets største korps med over 100 medlemmer. Vi er inndelt i aspirant-, junior- og hovedkorps, samt aspirant, junior og hovedtropp drill. Utøverne er i alderen 8-19 år. Musikantene får individuell undervisning m/lærer i tillegg til samspilløvelsene. Korpset har høyt nivå og godt miljø.


Les mer

Lyst å lære noe nytt og spennende, og samtidig komme i form? Hva med Tae Kwon Do?! Vi holder til på Skedsmokorset, Industrivn.23, og har trening for alle mellom 7 og 100 år uansett form og kjønn. Tae Kwon Do gir deg selvkontroll, selvtillit, selvdisiplin, kondisjon, mye moro og nye venner. Nysgjerrig? kom til oss for en prøvetime.


Les mer

Vi har fire utendørs grusbaner like ved Sten Tærud skole på Skedsmokorset. Vi er en klubb som gir muligheter både til mosjonister og spillere som ønsker et mer aktivt nivå. Vi er 130 medlemmer med aldersfordeling fra barn til pensjonister. Aktiviteten starter tidlig i mai med dugnad for å gjøre klar banene. Sesongen varer gjerne til langt ut i september. Alle som vil bruke banene må være medlem av klubben.


Les mer

Skedsmo Voices er et kormiljø som består av barnekoret Skedsmo Young Voices og ungdomskoret Skedsmo Voices. Korene springer ut fra miljøet på Skedsmokorset, men har gjennom årene vokst og har nå medlemmer fra mange steder på Romerike. 

www.skedsmovoices.com

Vi søker kvinner og menn fra alle yrkesgrupper som ønsker å hjelpe folk i fattige land, skape prosjekter for lokalmiljøet og åpne arrangementer om aktuelle tema og kultur, få til ungdomsprogram og utveksling av yrkesgrupper, utvikle nettverk, samhold og vennskap lokalt og over landegrensene og å delta på spennende ukentlige møter og besøk ved institusjoner og bedrifter.


Les mer

SKSF er en demokratisk, brukerstyrt organisasjon for barn og unge som er interessert i alle former for spill, men hovedsakelig rolle-, kort- og brettspill. Foreningen har en svært stor samling av forskjellige spill som stilles til medlemmenes disposisjon på møtene og i fritiden. Vi har møter stort sett hver onsdag på Skedsmo Samfunnshus fra klokken 17.00 til 22.30.


Les mer

Vel – foreningen har eksistert siden 1946. Gjennom direkte og indirekte (kollektivt medlemskap i andre foreninger) engasjement prøver Skedsmokorset Vel å være talerør for fellesskapet i ulike saker i nærmiljøet. Vi gir også flere ganger i året ut vår Vel – avis. Ca 800 husstander er for tiden medlemmer av Skedsmokorset Vel. For å styrke fellesskapet ønsker vi nye medlemmer hjertelig velkommen.


Les mer

Vi er en venneklubb som ble startet høsten 2005. Vi består av mennesker fra ca 45 – 70 år som har interesse av kultur og historie i nær- og fjernmiljø også med fokus på tradisjoner.

Styret består av 7 personer som har møter 1-2 ganger i året for å sette opp årsprogram.
Vi beveger oss ikke bare i Skedsmo, men også langt utenfor allfarvei. Vi prøver å ha et arrangement pr. måned og har hatt mange interessante turer og arrangement. oss.

Paraplyen for alle Velene på Vardeåsen. Storvellet tar seg av alle “overgripende” saker som angår Vardeåsen. Vårt formål er å fremme medlemmenes interesser av felles karakter, og virke for stedets sosiale miljø og sikkerhet. Foreningen skal ivareta Vardeåsen’s interesser ovenfor Skedsmo kommune og andre offentlige og private instanser. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

Vardeåsen Tut & Blæs består av en blanding av unge og voksne musikanter som alle har spilt i et skolekorps en eller annen gang, og møtes hver 3. uke for å spille sammen og ha det moro. Alle som har lyst kan være med, vi søker etter flere som vil være med oss. Vi spiller på 1. og 17.mai og har noen små “konserter” utenom. Dette skal være moro og uhøytidelig, og vi har en kjempeflink dirigent i Hilde Møller.


Les mer

Vi spiller original tyrolermusikk og påtar oss spilleoppdrag f.eks. ved starten av bryllup, jubileer, familie-fester, firma arrangementer o.l.  Orkesteret har besøkt oktoberfester i Tyskland og Østerrike mange ganger og har også deltatt i Oktoberfestene på Romerike. Har du behov for gladmusikk i forbindelse med et arrangement, privat eller i jobbsammenheng, så ta kontakt.