Formål

Formål

SkedsmoKulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivetSkedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmo Kulturforum kan være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet.