Arrangementer på Skedsmokorset

Arrangementer på Skedsmokorset

Aktivitetskalenderen speiler mangfoldet innen frivilligheten, kulturlivet og idretten, og viser aktiviteter fra alle geografiske områder i Lillestrøm kommune.

Se hva som foregår i Lillestrøm på detteskjerilillestrom.no

Er du arrangør?

Aktivitetskalenderen eies av Lillestrøm kommune, og er en tjeneste for alle som ønsker å promotere arrangementer og aktiviteter i Lillestrøm. Alle arrangører kan benytte seg av tjenesten; både kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner og kommersielle aktører. Arrangørene er selv ansvarlige for å opprette og oppdatere sine aktiviteter. Publisering i kalenderen er gratis.

Se mer informasjon i Retningslinjer for publisering i aktivitetskalenderen detteskjerilillestrom.no.

Hvordan komme igang?

Be om tilgang ved å registrere din forening eller virksomhet i skjema for arrangørtilgang.

Den enkelte arrangør får så tildelt en egen konto i løsningen med tilgang for én redaktør. Redaktøren kan ta i bruk løsningen umiddelbart, publisere arrangementer og gi tilgang til andre i sin egen forening eller virksomhet.

Kontakt

Ta kontakt med seksjon for frivillighet hvis du har spørsmål.

frivillighet-administrasjon@lillestrom.kommune.no

Retningsliner for publisering i aktivitetskalenderen.