Frivilligsentralen

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen er et kompetansesenter for alle lag og foreninger som er tilknyttet Skedsmokorset Kulturforum og som deltar innen frivillig arbeid. Dette med tanke på å opprette gode møteplasser og et nettverksbyggende miljø for innbyggerne på Skedsmokorset. Frivilligsentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt som samarbeider med mennesker, lag/foreninger og det offentlige.

Frivilligsentralen har kontor i bestyrerboligen på Huseby Gård og er en del av Skedsmokorset Kulturforum. Kontoret er normalt åpent i perioden 08.30 – 16.00 Mandag – Fredag, men kan i perioder være stengt på grunn av møtevirksomhet utenfor huset. Ring derfor på forhånd for å unngå bomtur. Kontakt oss på 63 87 12 77 eller E-post: arne.vik@skedsmokorset.org

Hvorfor er vi her?

Frivilligsentralen skal samarbeide med lokale frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige, for å initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet.

Frivilligsentralen skal også være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.

Det vi vil oppnå er økt aktivitet i vårt nærområde. Det tror vi vi oppnår ved at dere får mere tid til å drive med aktiviteter når vi kan ta noe av “rutinearbeidet” som f.eks. skrive søknader og annet rutinearbeid. Det vil også bli mer interessant å være med i en organisasjon når man kan konsentrere seg om aktivitetene og ikke “rutinearbeidet”

Hvem kan få hjelp?

Alle tilknyttede lag og foreninger kan få hjelp på frivilligsentralen til å få utført praktisk arbeid som kopiering, skrive søknader, lage brosjyrer, tilknytning til internett m.m.

Hva kan vi gjøre for deg?

Det er du som vet hva ditt behov er, så det kan vi finne ut av sammen. Ta kontakt!

Arne Vik,
Daglig Leder