Årets Skedsmosokning - blank

Nominering av kandidat til Årets Skedsmosokning

Styrene i Skedsmo Kulturforum og Skedsmo Samfunnshus bestemte i fjor at det skal etableres en hederspris for person(er)
som har gjort en ekstraordinær innsats for kulturlivet på Skedsmokorset. Prisen skal deles ut årlig og alle kan nominere kandidat(er).

Årets Skedsmosokning ble delt ut for første gang i 2022 til Lars Sigmundstad Hauge for sin ekstraordinære innsats for
kulturlivet på Korset gjennom svært mange år.

Selve prisen består av:
Diplom
Kr. 5.000
Glasskaraffel med inngravering

Frist for nominasjon settes til 1. juni hvert år – Styrene avgjør hvem som får prisen i sitt sommeravslutningsmøte i midten av juni.
Dersom styrene ikke finner en verdig nok kandidat, blir prisen ikke utdelt dette året.

Prisen skal deles ut under Husebymarkedet som i år arrangeres lørdag den 2. september kl. 11.00 – 16.00 på Huseby Gård
Vi ber alle lag og foreninger og enkeltpersoner om å tenke igjennom om de har en kandidat som de ønsker å nominere.
Nominasjoner med begrunnelse for nominasjonen sendes til: eivind.klemp@skedsmokorset.org innen 1. juni 2023.

Vi venter i spenning på mange gode forslag!

Del artikkel