Valgdebatt på Skedsmokorset

VALGMØTE 7. SEPTEMBER PÅ SKEDSMO SAMFUNNSHUS

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/yDZ7h823QWk?si=hqSKhcuEXLbTr3Gr” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

Del artikkel