Lars og Eva på Huseby

LARS ER SVÆRT FORNØYD!

Jeg hadde i forrige uke gleden av å foreta en omvisning i Husebylåven for Lars S. Hauge og hans kone Eva.
Det var en stor fornøyelse å oppleve entusiasmen og gleden hos dem.
Lars har siden årtusenskiftet vært den store pådriveren for å få ombygget låven til kulturformål – til å bli en møteplass for lag og foreninger og innbyggerne på Skedsmokorset.
Lars er mektig imponert over det ferdige resultatet. Entreprenøren er ferdig med ombyggingen og det er overlevert til Lillestrøm kommune.
Nå gjenstår installasjon av teknisk utstyr som lyd og lys samt innredninger, stoler og bord etc. Planlagt offisiell åpning blir i midten av november.
VI GLEDER OSS – OG DET GJØR LARS OG EVA OGSÅ!

Del artikkel