Årets Skedsmosokning 2024

Nominering av kandidater til kåringen av Årets Skedsmosokning

Til alle medlemmer av Skedsmo Kulturforum samt aksjonærer i Skedsmo Samfunnshus:

Styrene i Skedsmo Kulturforum og Skedsmo Samfunnshus har etableres en hederspris for person(er)
som har gjort en ekstraordinær innsats for kulturlivet på Skedsmokorset. Prisen skal deles ut årlig og alle kan nominere kandidat(er).

Årets Skedsmosokning ble delt ut for første gang i 2022 til Lars Sigmundstad Hauge for sin ekstraordinære innsats for
kulturlivet på Korset gjennom svært mange år.

I 2023 var det Arne Kalstadstuen som mottok prisen.

Selve prisen består av:
Diplom
Kr. 5.000
Glasskaraffel med inngravering

Frist for nominasjon settes til 1. juni hvert år – Styrene avgjør hvem som får prisen i sitt sommeravslutningsmøte i midten av juni.
Dersom styrene ikke finner en verdig nok kandidat, blir prisen ikke utdelt dette året.
Prisen skal deles ut under Husebymarkedet som i år arrangeres lørdag den 7. september kl. 11.00 – 16.00 på Huseby Gård

Vi ber alle lag og foreninger og enkeltpersoner om å tenke igjennom om de har en kandidat som de ønsker å nominere.

Nominasjoner med begrunnelse for nominasjonen sendes til: eivind.klemp@skedsmokorset.org innen 1. juni 2024.

Vi venter i spenning på mange gode forslag!

Del artikkel