Kontakt

Skedsmo Samfunnshus tilbyr møtelokaler til kulturlivet på Skedsmokorset

Skedsmo Samfunnshus’ formål er å fremme kultur- og foreningslivet på Skedsmokorset og omegn, ved å etablere og drive et samfunnshus for dermed å skaffe eierne et høvelig samlingssted med rom for møter, konserter, teaterfremsyninger, studierom, foreningskontorer etc.

Vi tilbyr meget gunstige priser til lag og foreninger med tilknytning til Skedsmokorset.

Planlegg din forenings neste arrangement hos oss!

Del artikkel