Skedsmokorset - alle nyheter

Skedsmokorset Kulturforum har skiftet navn

Vår kommune har endret navn til Lillestrøm kommune etter kommunesammenslåingen. Skedsmo er derfor ikke lengre en betegnelse på hele kommunen, men på vårt område.

I dag har vi mange foreninger, institusjoner og bedrifter som benytter Skedsmo i stedet for Skedsmokorset i sitt navn.

Her er noen eksempler: Skedsmo kirke, Skedsmo Bygdemuseum, Skedsmo Senter, Skedsmo Samfunnshus AS, Skedsmo Arbeiderlag, Skedsmo Fotballklubb, Skedsmo Skolekorps, Skedsmo Ishockeyklubb, Skedsmo Håndballklubb, Skedsmo Skiklubb, Skedsmo Bryteklubb, Pensjonistuniversitetet i Skedsmo.

Styret er av den oppfatning at Skedsmo gir en bedre beskrivelse av vårt virkeområde enn dagens noe snevrere betegnelse på området rundt rundkjøringen på Korset.

Vårt navn vil da også i større grad gjenspeile vår identitet og tilpasses øvrige lag, foreninger og institusjoners navn.

Del artikkel