DSC00171

Nå er ombyggingen av Husebylåven endelig vedtatt!

I kommunestyremøtet den 15. juni ble det fattet følgende vedtak:

1. Prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet innenfor en økt budsjettramme.
2. Budsjettet økes fra 69 millioner inkl. mva. til 74 millioner inkl. mva. Budsjettendringen
innarbeides i 2. tertial og finansieres ved låneopptak (4 millioner kr) og mva.-
kompensasjon (1 million kr)

Byggestart er satt til september i år – og ferdigstillelse i 2023.
ENDELIG!!

Del artikkel