Uncategorized

Nye bilder fra låven på Huseby Gård!

Referansegruppen på befaring. Fra venstre: Nyansatt kommunal kulturutvikler for Husebylåven Kathrine Gilbu, Vidar Larsen (Historielaget), Elin Løken (Huseby gårds venner), Bjørn Hansen (Skedsmo Kulturforum), Trine Grønn Iversen (MIA), Åsmund Bjørnstad (Lillestrøm Arkitekter), Kjetil Andre Christensen (Lillestrøm kommune), Onsa Aftab (Prosjektleder Lillestrøm kommune) og Amund Oserud Bentzen (Lillestrøm kommune)
Nye bilder fra låven. Nå er ytterveggene ferdig isolert og det arbeides med å ta ned de søylene som ikke skal være med videre. Viktig med fleksibel gulvplass! Planen er at bygget skal overleveres fra entreprenør til Lillestrøm kommune den 25. august i år. Å huj og hei som det går unna!

Skedsmokorset idrettsparks skjebne avgjøres i mars!

SKEDSMOKORSET IDRETTSPARK: Skedsmo Arbeiderlag mener kommunedirektøren har anbefalt det beste forslaget for å ivareta idretten og utviklingen av Skedsmokorset som sted. Illustrasjon fra mulighetsstudien som illustrerer kommunidirektørens anbefalte forslag.
RB: 09.03.23 10:42
LESERBREV
Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Skedsmo Arbeiderlag, styret ved leder Perica Maksimovic,

Stilling ledig: Kulturutvikler på Husebylåven

Høsten 2023 ferdigstilles Husebylåven på Skedsmokorset som en møteplass og kulturarena for frivilligheten. I den forbindelse søker avdeling for Kultur og frivillighet i Lillestrøm kommune en engasjert og samarbeidsorientert kulturutvikler som skal koordinere og utvikle bruken av låven.
Historien på Huseby gård går flere tusen år tilbake i tid. Våren 2023 skjer det store endringer med låven på gården. Låvens ytre karakter beholdes, mens det inne i bygget lages en moderne fleksibel kultursal på ca. 140 m2, en møteplass på ca. 130 m2, samt aktivitetskjøkken, møterom, foajé og toalettfasiliteter. Husebylåven vil bli et flott tilskudd til kulturlivet på Skedsmokorset, som en sosial møteplass og kulturarena, i tråd med Lillestrøm kommune sin Strategi for frivillighet 2021-2024.
Arbeidet med å ta Husebylåven i bruk skal skje i tett samarbeid med blant annet Skedsmo bygdemuseum, Museene i Akershus, Huseby gårds venner, Skedsmo historielag og Skedsmo kulturforum. Låven er i all hovedsak tiltenkt benyttet av lag og foreninger og kommunen, ikke kommersielle aktører.
Stillingen knyttes primært opp til drift og utvikling av Husebylåven, men det er også et ønske å bygge opp under aktiviteten ellers på gården. Oppgaver knyttet til andre kulturarenaer i kommunen og i avdelingen kan også tillegges. Stillingen vil formes i samarbeid med den som blir ansatt.
Arbeidsstedet vil primært være på Huseby gård, men også noe på andre aktuelle arenaer.
Vi ser etter en «likandes person» som både trives med folk og system, med rutinemessige oppgaver og kulturutvikling, og som er motivert for å få Husebylåven til «å svinge»!